Namaste

Welkom op onze website, het oprichten van een openbare bibliotheek in Nepal..

Wie herrinnert zich niet die mooie tijd toen we klein waren en moeder ons sprookjes en verhalen voorlas toen we gingen slapen? De avonturenverhalen die we lazen onder de dekens om af te dwalen in gedachten en te dromen. Boeken zijn de sleutels die de fantasie en de dromen openen… Later zijn ze een hulpmiddel in het leerproces, nodig om ons persoonlijk en professioneel te ontplooien. Om te stimuleren vroeg te beginnen lezen, is het nodig ieder kind de kans te geven om te dromen, ontwikkelen en groeien tot een verantwoordelijke volwassene, in staat om de gemeenschap te verbeteren. Met kennis is alles mogelijk. We hebben jullie hulp nodig om deze Bibliotheek te verwezenlijken. We rekenen op jullie gulle giften. Wees een deel van dit mooi project om dromen en kennis te brengen, dus steun de ontwikkeling in het gebied van het middenwesten van Nepal.